top of page

Tạo nội dung giá trị

Các mạng là một kênh liên hệ trực tiếp với khách hàng. Ngoài ra, chúng còn giúp xây dựng lòng trung thành, tạo được uy tín, củng cố hình ảnh thương hiệu và cuối cùng là định vị mình trong tâm trí khách hàng.

 

Để làm được điều này, bạn phải cung cấp cho họ nội dung, nhưng nội dung nào? Người xem mong đợi tìm thấy nội dung ít thương mại hơn và chân thực hơn, đồng thời cũng tìm cách thu được lợi nhuận. Vì vậy, chúng tôi sẽ tạo ra nội dung có giá trị như các bài đăng thông tin, video hướng dẫn, thủ thuật video, các hành động đặc biệt và cuộc thi, họ cũng hy vọng có thể nhìn xa hơn thương hiệu, tìm hiểu về đội ngũ con người, giá trị của nó, các trường hợp thực tế của các khách hàng khác ...

 

Và với tất cả những công việc cần làm này, đừng quên đo lường và theo dõi kết quả.

Chủ đề tiếp theo:

bottom of page