top of page
Lời kêu gọi cho Vườn ươm Doanh nghiệp của chúng tôi hiện đã được mở!
200795346_1355047098228217_4670287709537

Programa de apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de

Latino Business Foundation Silicon Valley.

 

Uno de los aspectos que caracteriza a este programa es la fusión entre servicio, innovación y tecnología, encaminados a la disrupción de los negocios, donde tenemos como objetivo generar una propuesta de valor para el cliente.

omens_edited.png
Nhập thông tin sau:

Cảm ơn bạn

dc1.png
200795346_1355047098228217_4670287709537
Ssshape2.png
LINE.png

MỤC TIÊU
TỪ NGƯỜI LỪA ĐẢO

1.- Hỗ trợ việc thành lập và phát triển các công ty mới

.

2.- Giảm thiểu rủi ro thất bại trong các dự án

.

3.- Tìm kiếm rằng các dự án có hướng đến các chiến lược đột phá.

4.- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực của chúng tôi, hỗ trợ sự phát triển và tăng cường các dự án

confident-middle-aged-lady-looking-at-camera.png

NHƯ NÓ?

Điều kiện tiên quyết: ĐÀO TẠO "PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH KINH DOANH"

Qua 3 giai đoạn mà doanh nhân sẽ trải qua:

 • TRƯỚC SỰ CỐ

 • SỰ CỐ

 • SAU KHI PHÁT SINH

GIAI ĐOẠN 1: TRƯỚC SỰ CỐ

GIAI ĐOẠN 2:
SỰ CỐ

GIAI ĐOẠN 3:
ĐĂNG SỰ CỐ

 • Điền đơn

 • Phỏng vấn các chuyên gia tư vấn

 • Phê duyệt dự án

 • Lĩnh vực chuyên môn

 • Tư vấn chuyên ngành: Tiếp thị

 • Tư vấn chuyên ngành: Hoạt động

 • Tư vấn chuyên ngành: Nhân sự

 • Tư vấn chuyên ngành: Tài chính

 • Tư vấn chuyên ngành: Khung pháp lý

 • Bài thuyết trình với ban giám khảo đánh giá

 • Phê duyệt và Tốt nghiệp

 • Liên kết với các tổ chức và các tác nhân chính của hệ sinh thái khởi nghiệp

* Thời gian ủ gần đúng: 3 đến 4 tháng

icn12.png

SƠ LƯỢC VỀ DOANH NGHIỆP:

 1. Doanh nhân

 2. Mẹ đơn thân

 3. Với Ý TƯỞNG RÕ RÀNG về công việc kinh doanh mà bạn muốn bắt đầu hoặc phát triển

 4. Với sự bố trí và cam kết ở mỗi giai đoạn của quy trình

 5. Những người sống trong khu vực của Santa Clara County, California, Hoa Kỳ.

EMPRESARIAS.png

¿Quieres más información? Llama al 408-618-8599

bottom of page