top of page

Blog
Như thế nào và tại sao?

Máy tính xách tay ảo này có các chức năng khác nhau đã được xác định trước đó trong chiến lược số hóa. Nhưng nói rộng ra, chúng ta có thể nói rằng nó đáp ứng hai chức năng quan trọng:

 

- Nuôi dưỡng web nội dung

công ty và / hoặc sự quan tâm của người đọc.

 

- Cải thiện SEO của trang web của chúng tôi.

Chủ đề tiếp theo:

bottom of page