top of page

VẤN ĐỀ VỚI VIỆC THANH TOÁN

CHO THUÊ

Tìm hiểu về các giấy phép và quy định khác nhau do chính phủ yêu cầu để có thể giữ cho các doanh nghiệp nhỏ mở cửa trong đại dịch Covid-19
Chọn tùy chọn mong muốn:
LOGO START SMOL SIN FONDO.png

Các luật sư Marlena Schultz và Rachel Boyce của Start Small Think Big nói về:

.

  • Các điều khoản liên quan đến COVID-19 trong hợp đồng thương mại.

  • Lời khuyên về cách thương lượng với chủ nhà của bạn.

  • Đình chỉ trục xuất.

Hội thảo trên web về Đạo luật cứu trợ người thuê nhà năm 2020, được ghi lại vào ngày 18 tháng 9 năm 2020 bởi Thành phố San José.

bottom of page